Po dobry zawód – do szkoły branżowej

Jeśli jesteś zainteresowany trzyletnią naukę wybranego przez siebie zawodu zapraszamy do Branżowej szkoły I stopnia.

Możesz kształcić się w każdym wybranym przez siebie zawodzi m.in.

Ucząc się w szkole branżowej I stopnia będziesz uczęszczał do szkoły oraz na zajęcia praktyczne do wybranego przez siebie pracodawcę.
Wybór miejsca zajęć praktycznych:

  • U pracodawców niezrzeszonych w Cechu
  • U pracodawców zrzeszonych w Cechu www.cecholesno.pl – znajdziesz tutaj listę pracodawców

Po szkole branżowej I stopnia będziesz mieć możliwość kontynuowania nauki w szkole branżowej II stopnia, która kończy się maturą.

CZEKAMY NA CIEBIE

Dobry zawód = Dobra praca