W dniach 13/15.10.2023 Odbędzie się kolejna edycja Przeglądu Piosenki Poetyckiej.

Zaproszeni są twórcy, którym marzy się kariera.

Jedną z nagród będzie nominacja na tegoroczny Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie.

Spotkajmy się w Oleśnie, spędźmy miło czas, pośpiewajmy.

Oto regulamin:

24 Ogólnopolski Przegląd Piosenki Poetyckiej Olesno 2023

Organizator:

Miejski Dom Kultury w Oleśnie

Patronat:

Burmistrz Miasta i Gminy Olesno

Partnerzy:

Hotel i Restauracja Alexandra

Cel przeglądu:

1) Promowanie i propagowanie piosenki poetyckiej o wysokich walorach artystycznych,

2) Inspiracja młodych talentów do poszukiwań artystycznych w dziedzinie poezji i muzyki,

3) Konfrontacja dokonań twórczych,

4) Budowanie i wzmacnianie relacji w środowisk twórczych.

Miejsce i termin:

Miejski Dom Kultury w Oleśnie, województwo opolskie, 13-14 października 2023

Zasady uczestnictwa:

1) Przegląd jest imprezą otwartą. Jego uczestnikami mogą być wyróżniający się amatorzy/soliści i zespoły, a także profesjonaliści rozpoczynający karierę artystyczną.

2) W konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji Festiwalu (zwycięzcy) oraz osoby poniżej 15 roku życia.

3) Wykonawca/zespół przygotowuje 3 utwory (2 utwory w prezentacji konkursowej – trzeci na życzenie Jury) lub program będący w założeniach całością sceniczną. Maksymalny łączny czas prezentacji – 10 minut. Zachęcamy do prezentacji utworów autorskich.

4) Wyklucza się stosowanie pół playbacków, podkładów muzycznych itp. Dopuszcza się jedynie akompaniament na żywo.

5) Liczba uczestników Przeglądu jest ograniczona.

6) Zgłaszający są zobowiązani do:

  1. a) Zapoznania się z regulaminem 24 Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Poetyckiej
  2. b) Wypełnienia karty zgłoszenia dostępnej na stronie https://mdkolesno.pl/ogolnopolski-przeglad-piosenki…/ w terminie do 25.09.2023 r.
  3. c) Przesłania minimum 5 minutowego nagrania audio lub audio-video.
  4. d) Uiszczenia opłaty akredytacyjnej w wysokości 25 zł od osoby występującej.

Opłaty należy dokonać na numer konta: 17 1050 1171 1000 0005 0060 5985, w tytule przelewu wpisując imię i nazwisko lub nazwa zespołu, liczba osób oraz dopisek 24 OPPP.

  1. e) Akceptacji regulaminu RODO dostępnym na stronie mdkolesno.pl.

7) Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć organizatorom prawo do nieodpłatnego wykonania rejestracji występu oraz wykorzystania go do celów promocyjnych.

Jury:

Prezentowane utwory wysłucha i oceni Jury powołane przez Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie. Przyznane zostaną 3 nagrody główne, wyróżnienia oraz nagroda specjalna im. Mariusza Kozioła. Dodatkowo Jury zakwalifikuje laureatów Przeglądu do finału 59. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie w roku 2023.

Zasady organizacyjne:

1) Uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają na koszt własny.

2) Organizatorzy zapewniają:

– profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie,

– fortepian, perkusję,

– bezpłatny wstęp na koncert gwiazdy wieczoru dla uczestników Przeglądu.

Ramowy program Przeglądu (szczegółowy plan Przeglądu dostępny będzie na stronie www.mdkolesno.pl):

​PIĄTEK:​- przyjazd i rejestracja uczestników konkursu,

​​​- Koncert Improwizowany – integracja.

​SOBOTA​- próby mikrofonowe,

​​​- spotkanie organizacyjne z wykonawcami,

​​​- przesłuchania konkursowe,

​​​- KONCERT LAUREATÓW,

​​​- Gwiazda Przeglądu Kuba Sienkiewicz z zespołem

Pozostałe Uwagi:

1) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.

2) Organizatorzy proszą o rozpowszechnianie informacji o Przeglądzie w swoim środowisku twórczym.

3) Hotel i Restauracja Alexandra mieszczący się w bliskim sąsiedztwie MDK (ul. Wielkie Przedmieście 35) oferuje płatny nocleg po wcześniejszej rezerwacji pod numerem tel. (34) 350-52-10.

W przypadku rezerwacji dwóch dób hotelowych uczestnicy konkursu upoważnieni są do 10% zniżki.

4) Wszelkie informacje na temat Przeglądu można uzyskać w Biurze Organizacyjnym:

Miejski Dom Kultury

Ul. Wielkie Przedmieście 31

46-300 Olesno

Tel. (34) 358 24 45

E-mail: biuro@mdkolesno.pl

www.mdkolesno.pl