Technik budownictwa:

Technik budownictwa to nie tylko majster czy osoba nadzorująca prace na budowie, ale również osoba twórcza o szerokich horyzontach. Po ukończeniu naszego kierunku będziesz umiał projektować obiekty budowlane i pomieszczenia, wykonując dokumentację projektową wraz z wizualizacją. Nauczysz się podstawowych technik murarskich i tynkarskich. Będziesz mógł samodzielnie sporządzać kosztorysy, a także organizować i kontrolować roboty na budowie. To atuty przyszłego przedsiębiorcy.

Tutaj zdobędziesz kwalifikacje zawodowe:

 • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,
 • BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.
 • posługuje się dokumentacją budowlaną,

 • inwentaryzuje istniejące obiekty budowlane,

 • projektuje obiekty w programie Auto Desk Auto Cad,
 • projektuje pomieszczenia i wykonuje wizualizacje w programie pCon.planner,
 • wykonuje roboty murarskie i tynkarskie,
 • sporządza kosztorysy w programie Norma Pro,
 • przygotowuje dokumentację przetargową,
 • wykonuje harmonogramy robót,
 • organizuje, nadzoruje i kontroluje roboty budowlane
 • Pracujemy w programach:

  • Auto Desk Auto Cad,
  • p.Con.planner,
  • NormaPro,

Możesz pracować jako:

 • asystent projektanta,
 • samodzielny kosztorysant,
 • projektant wnętrz,
 • przedsiębiorca i wykonawca robót budowlanych,

CZEKAMY NA CIEBIE