W dniach 14 – 20 listopada 2022 roku obchodzony był Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.

Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest tworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości nasza Szkoła wzięła udział w programie Otwarta firma koordynowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Projekt Otwarta firma – Biznes przy tablicy polega na organizowaniu przez szkołę spotkań uczniów z przedstawicielami firm i instytucji, związanych z  rynkiem pracy i nie tylko.

W ZSZ Olesno w związku z powyższym wydarzeniem w dniach 16 i 18 listopada oraz wcześniej w październiku zostały zorganizowane spotkania młodzieży z:

  • Przedstawicielem Międzynarodowej Firmy ATOS – Panem Pawłem Marciniszynem (16 listopada)

Atos to światowy lider w dziedzinie transformacji cyfrowej, zatrudniający ponad 100 tys. pracowników. Firma projektuje dla swoich klientów przestrzeń informatyczną zapewniając im nowoczesne i bezpieczne rozwiązania cyfrowe. Uczniowie, w czasie spotkania dowiedzieli się jak wygląda rekrutacja na stanowiska pracownicze oraz jakie wymagania muszą spełniać, gdyby zdecydowali się podjąć wyzwanie i pracować dla tejże Firmy,

  • Doradcą Zawodowym  Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie – panią Patrycją Adamczyk (18 listopada)

W trakcie spotkania młodzież  klas maturalnych zapoznała się z formalnościami związanymi z rejestracją w PUP, usługami i instrumentami rynku pracy oraz aktywnymi metodami poszukiwania pracy.

Młodzież uzyskała także informacje o możliwych formach wsparcia finansowego udzielanego przez Powiatowy Urząd Pracy przy zakładaniu własnej firmy oraz poznała warunki, jakie należy spełniać, aby skorzystać z tych źródeł finansowania.

Odnośnie aktualnej sytuacji na rynku pracy, uczniowie dowiedzieli się,  jakie są możliwości podjęcia pracy w poszczególnych zawodach, w których aktualnie się kształcą,

  • Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów – panią Jolantą Kraśnicką (17 października)

Pani Rzecznik przedstawiła uczniom klas branżowych temat: „Prawa konsumenta”, zaznajamiając uczniów z podstawowymi prawami klienta indywidualnego, obowiązującymi podczas zakupów i reklamacji towarów czy usług. Dodatkowo omówiła również zasady odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży zawieranej przez konsumenta na odległość i poza lokalem. Przypomniała także o tym, że poradnictwo i wnoszenie spraw związanych z nieprzestrzeganiem praw konsumenta przez rzecznika konsumentów jest nieodpłatne.