Z wielkim smutkiem żegnamy Pana Stanisława Dudka. Długie lata był w naszej szkole nauczycielem, wicedyrektorem, współpracownikiem,  a także kolegą i przyjacielem. Pozostanie w naszej pamięci jako spokojny, opanowany i życzliwy człowiek, zapalony sportowiec. Był pomysłodawcą i koordynatorem międzyszkolnych turniejów piłki nożnej,  nadzorował realizację prac dyplomowych, sprawował pieczę nad organizacją pracy szkoły. Wychował wiele pokoleń młodzieży,  dla której był wzorem do naśladowania i przewodnikiem.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.