6 marca odbył się naszej szkole etap okręgowy Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno – Budowlanym, której organizatorem jest Starostwo Stalowowolskie i PINB w Stalowej Woli. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 35 pytań, sprawdzających znajomość Ustawy – Prawo budowlane oraz Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Po rozwiązaniu testu przez uczniów został on zeskanowany i przesłany do PINB w Stalowej Woli, gdzie go oceniono. Z naszej szkoły udział w olimpiadzie wzięło trzech uczniów klasy IV technikum budowlanego:
Kubas Dawid
Bartłomiej Kalinowski
Mateusz Borecki