Ojczyzna moja – to ta ziemia droga,
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga,
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła
W polskiej mnie mowie pacierza uczyła.
Ojczyzna moja – to wioski i miasta,
Wśród pól lechickich sadzone od Piasta;
To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki,
Gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki.
Maria Konopnicka
Miejskie obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Bożego Ciała. W uroczystości wziął udział nasz Poczet Sztandarowy w składzie Robert Steinert, Artur Mann i Patryk Flak. Po mszy świętej delegacje wraz z mieszkańcami udały się pod pomnik Lotników Polskich, gdzie wspólnie odśpiewano hymn państwowy, wysłuchano przemówienia Burmistrza Olesna.
Po przemówieniu major Paweł Gajek z Jednostki Wojskowej 2286 odczytał Apel Pamięci, po którym oddano salwę honorową, a przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów.