27 listopada w PSP nr 1 w Oleśnie odbyła się powiatowa konferencja dla nauczycieli języka angielskiego, zorganizowana przez Pracownię Wspomagania Szkół Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji. Nie mogło również zabraknąć ZSZ Olesno, którą reprezentował nasz nauczyciel Dawid Szropa. Konferencja miała na celu upowszechnianie dobrych praktyk dydaktycznych oraz wypracowanie elementów współpracy między szkołami podstawowymi i średnimi. Gościem konferencji była pani Edyta Bieniek – ambasador programu eTwinning, a za część metodyczną odpowiadała pani Anna Hiller-Janik – doradca metodyczny z Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji.