Serdecznie gratulujemy Pani Wiesławie Galus zwycięstwa w plebiscycie organizowanym przez NTO i zajęcie II miejsca w kategorii Nauczyciel Roku szkoły ponadpodstawowej na poziomie województwa opolskiego. Jednocześnie na terenie powiatu oleskiego Pani Galus uplasowała się na pierwszej pozycji. Jak sama o sobie mówi, przez 28 lat pracy jako pedagog była inicjatorką, współtwórczynią i aktywistką w licznych przedsięwzięciach: rejestracji dawców szpiku kostnego z Fundacją DKMS, programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość „, Programu Profilaktyki Uniwersalnej „Dobry Temat”, profilaktyki zdrowia kobiet, odpowiedzialności prawnej nieletnich, bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy akcji prozdrowotnych. Oddana swojej pracy, skrupulatna w wypełnianiu obowiązków i serdeczna wobec uczniów bez wątpienia zasłużyła na tę nagrodę. Gratulujemy!