18 marca klasa I te w ramach poszerzania wiedzy na temat pożarnictwa wzięła udział w 186 spotkaniu z cyklu Historii Lokalnej organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie. Tematem spotkania była historia pożarnictwa na terenie powiatu oleskiego na tle historii pożarnictwa na ziemiach polskich. Prelegentami byli dr Paweł Gąsiorczyk z Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz druh Hubert Imiołczyk, skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP. Uczniowie zapoznali się z historią pożarnictwa w Polsce od średniowiecza oraz z organizacją i funkcjonowaniem jednostek PSP i OSP na terenie powiatu oleskiego. Współorganizatorami spotkania byli ZSZ Olesno i st. kapitan Wojciech Wiecha Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP absolwent ZSZ.