Nasz poczet sztandarowy każdego roku bierze udział w obchodach ważnych świąt państwowych. Nie inaczej było także i w tym roku. Oleskie obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się od mszy świętej w intencji Ojczyzny z udziałem delegacji i pocztów sztandarowych szkół, służb mundurowych, harcerzy i przedstawicieli Cechu Rzemiosł Różnych. Po mszy św. delegacje, udały się pod pomnik Lotników Polskich, gdzie wygłoszone zostało okolicznościowe przemówienie. Po przemówieniu major Paweł Gajek z Jednostki Wojskowej 2286 odczytał Apel Pamięci, po którym oddano salwę honorową, a przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów.