22 maja 2024 r. strażacy Komendy Powiatowej PSP w Oleśnie świętowali Dzień Strażaka. W uroczystości uczestniczył poczet sztandarowy naszej szkoły, złożony z uczniów kl. I te z innowacją pedagogiczną – edukacja pożarnicza. Poczet tworzyli: sztandarowy Marcel Lempa w asyście Jakuba Rabskiego i Filipa Spławińskiego.
Uroczystość została zapoczątkowana zbiórką na placu KP PSP, skąd zebrani udali się na mszę świętą do kościoła pw. św. Michała. Następnie odbył się uroczysty apel na placu Komendy, który rozpoczął się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości, który przyjął bryg. mgr inż. Grzegorz Brzozowski Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Odegrano hymn państwowy i uroczyście wciągnięto flagę państwową na maszt. Podczas uroczystości powiatowego Dnia Strażaka wręczono odznaczenia, awanse i nagrody. Wśród awansowanych i odznaczonych znaleźli się absolwenci ZSZ.
Uroczystość dla biorących udział była okazją do poznania ceremoniału służb mundurowych.