Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

 

 

 

W  piątek 29 listopada i sobotę 30 listopada  odbędzie się Ogólnopolska Świąteczna Zbiórka Żywności organizowana przez Banki Żywności na terenie całej Polski.

 

Po raz kolejny będą w tej akcji uczestniczyć wolontariusz Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im Józefa Lompy w Oleśnie. Uczniowie będą zbierali żywność w wybranych sklepach Olesna. Będą to:

 

- sklep Sedal.

 

- sklepie POLOmarket

 

- oraz czterech sklepów Spółdzielni Społem: Delikatesy na Rynku; sklep przy ul. M. Curie-Skłodowskiej, sklep przy ul. ks. Gustawa Łysika  oraz w sklepie przy  ul. Częstochowskiej,

 

24 wolontariuszy Stowarzyszenia  będzie zbierać produkty oraz zachęcać do zakupów i przekazania żywności dla uczniów z najbardziej potrzebujących rodzin.

 

Ty także możesz zostać Mikołajem!!!

 

W sklepach, przy specjalnie oznakowanych koszach czekać będą wolontariusze, którym będzie można przekazać produkty żywnościowe – najlepiej te z długą datą ważności np.: olej, cukier, konserwy mięsne  rybne i warzywne, soki i dżemy.

 

W ubiegłym roku zebraliśmy w czasie zbiórki Bożonarodzeniowej

 

763 kg żywności.

 

Mamy nadzieję, że tegoroczna Zbiórka Bożonarodzeniowa będzie równie owocna i  uda nam się przekazać kolejny paczki żywności  dla potrzebującym rodzinom.

 

Zapraszamy wszystkich ludzi o otwartych sercach do przyłączenia się

 

do zbiórki żywności

 

Olescy przedsiębiorcy, właściciele sklepów oraz hurtowni mogą także w dniach

od 30 listopada do 3 grudnia przekazać produkty bezpośrednio do szkoły do sekretariatu uczniowskiego lub kasy, która mieści się na parterze

 

 

 


 

 

 

 

 

8 listopada 2019r. odbyła się 43. Olimpiada Języka Niemieckiego. W konkursie wzięło udział 10 osób z naszej szkoły. Uczniowie musieli rozwiązać bardzo trudny test składający się z 4 części. Zadania sprawdzały wiedzę zarówno leksykalną, jak i gramatyczną z języka niemieckiego.        Najlepiej poradził sobie Filip Czyrny z klasy 3 ti, 2 miejsce zajął Florian Marzec z 3 eb, a trzecie wywalczył Oliwer Baumgart z 1 ie.


Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!


EGZAMIN MATURALNY W NOWEJ FORMULE

 

 

 

 Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający

 

 

 

na próbnym egzaminie maturalnym – listopad 2019 roku

 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do  zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych.

2. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo / fakultatywnie

Zapewnia*

język polski

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

matematyka

linijka

obowiązkowo

zdający lub szkoła

cyrkiel

obowiązkowo

zdający lub szkoła

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający lub szkoła

Wybrane wzory matematyczne

obowiązkowo

szkoła

biologia

linijka

fakultatywnie

zdający lub szkoła

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający lub szkoła

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

obowiązkowo

szkoła

fizyka

linijka

fakultatywnie

zdający lub szkoła

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający lub szkoła

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

obowiązkowo

szkoła

geografia

linijka

obowiązkowo

zdający lub szkoła

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający lub szkoła

lupa

fakultatywnie

zdający lub szkoła

historia

lupa

fakultatywnie

zdający lub szkoła

historia sztuki

lupa

fakultatywnie

zdający lub szkoła

historia muzyki

odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami

obowiązkowo

zdający lub szkoła

 


lupa

fakultatywnie

zdający lub szkoła

Informatyka

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający lub szkoła

chemia

linijka

fakultatywnie

zdający lub szkoła

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający lub szkoła

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

obowiązkowo

szkoła

wiedza o społeczeństwie

kalkulator prosty**

fakultatywnie

zdający lub szkoła

 

 

 

* Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje zdających, czy dane przybory i materiały pomocnicze zapewnia szkoła, czy każdy zdający przynosi własne.

 

 

 

** Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.