Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

Wytyczne przeprowadzania egzaminów